Z uvedeného vyplýva, že  reštaurátorský zákrok je  nanajvýš potrebný. Je nutné  zastaviť proces degradácie  omietkových vrstiev a  štukovej výzdoby a na základe  požiadaviek investora  reštaurovať túto pamiatku v  intenciách ideového zámeru -  rozhodnutia KPÚ Prešov,  pracovisko Levoča.  Stav pamiatky pred obnovou   stav pamiatky je poznamenaný degradáciou materiálu, pod  ktorú sa podpísali klimatické  podmienky - orientácia na  sever, celkový charakter  hlavnej fasády negatívne  poznamenali sekundárne  zásahy neodborných osôb,  hlavne nad soklom a okolo  vymenených stolárskych  výrobkov - vstup do predajne,  okno na predajni. Priestor nad  soklom je znehodnotený  soľným výkvetom, celkový  povrch fasády je znečistený a  chýbajú plastické časti štukovej výzdoby.
Counters
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich